Sorry, this article is available only in Czech version.

26.8.2009 Realit str. 36 Minitéma / obnovitelné zdroje energie, Tomáš Grombíř


Podnikání s obnovitelnými zdroji energie se může zdát jako zajímavý podnikatelský plán. Česká republika se totiž vůči EU zavázala vyrábět v roce 2010 osm procent energie z obnovitelných zdrojů. ČEZ je navíc ze zákona povinen připojit každého žádajícího provozovatele obnovitelného zdroje energie, pokud splní všechna kritéria. Ideální výchozí podmínky pro každého podnikatele. Jaká je realita?

Media




Partners