Odpoledne s větrnou energií na dětském táboře

Sorry, this article is available only in Czech version.

Ing. Jiří Špičák, ČSVE

 

Za poslední rok již Česká společnost pro větrnou energii za podpory Zelené energie uspořádala pěknou řádku přednášek o větrných elektrárnách na různých typech škol či pro pedagogy. Uprostřed prázdnin se objevila nová výzva - uspořádat naučné odpoledne o obnovitelných zdrojích energie na dětském táboře. Oslovil nás tábor organizovaný pod záštitou Českého červeného kříže v Ředkovci - www.supertabor.cz

Na táboře bylo přes 90 dětí nejrůznějšího věku ve čtyřech tlupách: „Finové, Švédové, Islanďané a Dánové“. Jejich celotáborová hra byla o pobytu na ostrově Ztracený ráj – Nawala Isla a setkávání s domorodci. Nakonec jsme si tedy řekli, že nejlepší bude nabídnout domorodcům elektrickou energii. Zkusit jim ji představit, ukázat její výhody a zjistit, jestli by o ni stáli. A jediná možnost, jak vyrobit elektřinu na pustém ostrově, je postavit větrnou elektrárnu.

 

           

 

Táborníky jsme rozdělili na starší a mladší. Každá skupina měla svoji přednášku a pak svoje úkoly ke splnění přizpůsobené tak, aby to bylo přiměřené jejich věku.

Začínali starší, což znamenalo skoro 50 posluchačů přednášky. Ne všechny to zpočátku bavilo, hlavně když jsem je nutil si vzpomenout na nějaké ty vzorečky. Ale když po chvíli pochopili, že je to pro jejich dobro, tak začali všichni poslouchat :o). Potom jsme rovnou přešli na výrobu modelu větrné elektrárny. Soutěžilo se mezi „státy“, kdo vyrobí výkonnější model VtE.

Následovala přestávka a nastoupili „maloši“. Měl jsem obavy, jak ta přednáška bude malé děti zajímat. To, co nastalo, jsem ale nečekal. Ať jsem řekl cokoli, třeba i velmi odborný název, okamžitě se objevily alespoň tři ručky nahoře, že to znají, a minimálně dvě děti rovnou začaly vykřikovat vlastními slovy, co to znamená. Bylo to úžasné. Vlastně celá tato přednáška. Otevřené pusy malých posluchačů, když hltali všechny ty barevné obrázky :o).

 

           

 

Také oni pak mezi družstvy soupeřili, kdo udělá nejlepší model větrné elektrárny. Vyhráli Islanďané, tedy jedna malá slečna tohoto národa. Navíc vyhrála s takovým výkonem svého stroje, že porazila i předchozí starší děti. Že by to bylo originálním tvarem listu, který použila??

 

     

 

Nakonec ještě proběhla jedna kvízová otázka: Jak je těžký vzduch? I vedoucí se u toho zapotili :o). A pak již jen zbývalo vyhlášení výsledků zápolení a rozdání cen a drobností věnovaných Českou společností pro větrnou energii a firmou Vestas.

Rozhodně to byl silný zážitek, přednášet o větrných elektrárnách na dětském táboře. Snad si všichni účastníci něco odnesli, něco je zaujalo a nebyli zklamaní, že jsme je o prázdninách nutili přemýšlet a vrátit se tak brzo, i když jenom v myšlenkách, do hodin fyziky.


   

Events
Partners