Sorry, this article is available only in Czech version.

Vážení příznivci větrné energie,

 

opět se nám blíží oslava „Světového dne větru“ nebo chcete-li Global Wind Day, který připadá vždy na 15. června. ČSVE tyto oslavy aktivně podporuje a zapojuje se do nich a nejinak tomu bude i letos, přesto však rozdíl oproti minulým ročníkům bude zásadní.

 

Naše oslavy se uskuteční v sobotu 11. června, letos nikoli jako Den otevřených dveří, nýbrž jako Den větrné energetiky, protože kromě tradičně otevřených lokalit s větrnými elektrárnami, které zájemci mohou navštívit v rámci svých víkendových výletů v různých krajích a které nabízejí také velmi zajímavý doprovodný program pro děti i dospělé, přivezeme letos unikátně kus větrníku také přímo do centra Brna! Cílem je přiblížit větrnou energetiku a její praktické využití v běžných domácnostech. Jak taková domácnost funguje, a vypadá, si mohou prohlédnout návštěvníci expozice přímo na náměstí Svobody na modelu chytrého domu s ukázkami inteligentního řízení spotřeby domácnosti. Hnutí DUHA, které je spolupořadatelem této akce, pak představí program komunitního využití obnovitelných zdrojů a přiblíží tak možnosti obcí a domácností zapojit se do investic do větrných elektráren v praxi.


Navíc pro Vás letos exkluzivně otvíráme také brány firmy SIAG v Chrudimi, českého výrobce ocelových věží pro větrné elektrárny. Mimo prohlídek provozu výrobny budou mít návštěvníci možnost také virtuálně projít interiér větrné elektrárny díky 3D simulaci, a to včetně odborného výkladu.

 

 Přijďte se v sobotu 11. června od 9:00-16:00 hod podívat!

 


Zde si můžete pohodlně vyhledat lokalitu, kterou navšívíte.:

 

VtE Věžnice – ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

VtE Hať – SWPOW s.r.o.

VtE Oldřišov - MAX BGL OSTWIND CZ VtE Zlatá Olešnice – Fan Plus s.r.o.

VtE Klíny – Altenerg.s.r.o.

         

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poděkování hlavním partnerům
 
       
www.komoraoze.cz www.siag.cz www.svilla.cz ww.apb-plzen.cz

 

dále děkujeme také partnerům

 

   

 

a provozovatelům,
kteří otevřením svých větrných elektráren podpořili tuto akci:


VtE Hať – SWPOW s.r.o. / VtE Oldřišov - MAX BÖGL OSTWIND CZ
VtE Zlatá Olešnice – Fan Plus s.r.o. / VtE Klíny – Altenerg.s.r.o.

VtE Věžnice – ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. / OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

SWPOW s.r.o.


Vice o oslavách „Světového dne větru“ na stránkách Wind Europe (dříve EWEA): https://windeurope.org/globalwindday/events/

 

 

Events
Partners