Sorry, this article is available only in Czech version.

Ing. Jiří Špičák, lektor ČSVE

 

Ve středu 15.prosince proběhlo jihomoravské kolo soutěže Enersol, které se uskutečnilo na SOŠ a SOU v Letovicích. Enersol je soutěž středoškolských studentů, kteří mají za úkol zpracovat práci na téma obnovitelné zdroje či energeticky šetrné technologie. Garantem tohoto kola soutěže byl Ing. Jaroslav Doskočil a na jeho pozvání jsem vystoupil jako zástupce České společnosti pro větrnou energii. Pro studenty jsem připravil přednáška na téma Větrná energie - vše o „NÍ“ a kolem „NÍ“.

Při prezentaci jsem položil důraz na problematiku symbiózy větrných elektráren s okolím. Přednáška pro studenty slouží jako možná inspirace pro přípravu jejich soutěžních prací, proto byla tentokrát obsáhlejší. Přítomni byli studenti z několika středních škol, přičemž celkově se přednášky zúčastnilo přes 50 studentů. Dlouhá pak byla hlavně volná debata po skončení přednášky, kdy byl vidět zájem studentů o danou problematiku.
 

           

 

                                                           

Events
Partners