Přednáška o větrné energetice na ISŠ Brno

Sorry, this article is available only in Czech version.

V pátek 23.dubna uskutečnila ČSVE vědecko-populární přednášku o větrných elektrárnách na Integrované střední škole v Brně na ulici Olomoucké. Přednáška se mohla uskutečnit díky aktivitě paní Mgr. Špaňhelové. Přednášky se zúčastnilo 45 studentů 2.ročníku studijních oborů mechanik seřizovač a informační technologie. Vlastní přednes trval přibližně 75 min. Zbývající čas do 1,5 hodiny, která byla vyhrazena této přednášce, se vyplnil otázkami z řad studentů k dané problematice.


Jiří Špičák, lektor ČSVE
 

           

 

           

 

Čtyři dny po uskutečnění této akce dorazilo do ČSVE poděkování ředitelky školy RNDr. Tillerové:

 

Vážený pane Janečku,

 

dne 23. dubna 2010 proběhla na naší škole ISŠ-COP, Olomouská 61, Brno přednáška Ing. Jiřího Špičáka o větrných elektrárnách a vlivu jejich stavby a provozu na životní prostředí.

Přednáška byla vhodně přizpůsobena posluchačům - studentům druhých ročníků maturitních oborů, zaujala žáky i přítomné učitele a obohatila je o nové poznatky a nový pohled na tuto problematiku.

 

Těšíme se na další spolupráci.

 

RNDr. Jana Tillerová, ZŘ TV

ISŠ-COP, Olomoucká 61

Brno

 

Events
Partners