Sorry, this article is available only in Czech version.

Další přednáškou tohoto podzimu, byla přednáška pro Základní školu Tyršova ve Vyškově. Byla v ideální termín pátek 13.11. Žáci pátých tříd v předmětu přírodopis probírají obnovitelné zdroje a přednáška o větrných elektrárnách tak výborně doplnila toto téma. Aby byla přednáška poutavější i pro menší diváky, musel jí náš lektor ing. Špičák notně upravit a zařadil tak i několik fyzikálních pokusů ohledně proudění. Děti z toho byli překvapené. Překvapen byl ale i náš přednášející hned při vstupu do třídy, protože ten den byly všechny děti vyladěny do modra a to včetně malůvek na obličeji :). Důvodem byl modrý den ve škole. Vtipné bylo, že svým vzhledem zapadl mezi žáky i náš pan lektor :).

 

 

Events
Partners