Přednáška o větrných elektrárnách na SPŠ v Prostějově

Sorry, this article is available only in Czech version.

Poslední přednáškou tohoto školního roku byla přednáška pro SPŠ v Prostějově. Ve čtvrtek 24.6. se v prostorách školy na ulici Lidické shromáždilo skoro 50 studentů 2. a 3. ročníku oboru Elektrotechnika. Přednáška měla standardní délku 70 min a týkala se konstrukce větrné elektrárny, symbiózy větrné elektrárny s jejím okolím a na závěr zazněly informace k energetické koncepci ČR.
Jelikož přednáška probíhala na odborné půdě, rozvedl jsem stať týkající se konstrukčního uspořádání větrných elektráren a to při použití asynchronního generátoru, synchronního generátoru či mnohapólového spínaného generátoru.
Při volné debatě, která následovala po prezentaci, padlo ze strany posluchačů mnoho odborných otázek.
Dle zájmu studentů a pedagogů daná přednáška obohatila jejich výuku o aktuální a praktické informace z oboru, který má perspektivní budoucnost.

 

Ing. Jiří Špičák
Lektor ČSVE
 

 

           

 

 

Events
Partners