Sorry, this article is available only in Czech version.

Po dlouhé době uskutečnila Česká společnost pro větrnou energii přednášku na západě České republiky. Možnost si ji vyslechnout dostali žáci Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni. Přednáška proběhla ve čtvrtek 3.listopadu 2011 pro studenty třetího a čtvrtého ročníku strojních oborů. Ve velkém počtu byli zastoupeni i pedagogové a bylo pro mne překvapující, jak vysoce odborné dotazy pokládali a pak kladli studentům na srdce, aby dávali pozor, neboť na toto téma budou tázáni také u maturity.

 

 

Ing. Jiří Špičák, lektor ČSVE

 

           

 

     

 

Events
Partners