Sorry, this article is available only in Czech version.

V pátek 10. prosince se uskutečnila přednáška o větrných elektrárnách na Střední průmyslové škole v Přerově. Česká společnost pro větrnou energii zde uspořádala přednášku již před měsícem, přičemž tehdy se přednášky zúčastnili studenti oborů elektro. Vedení školy se ovšem rozsah přednášky a její forma zalíbily a tak jsme byli požádání o zopakování přednášky i pro obor strojírenství.
Na přednášku se dostavili studenti prvního, třetího a čtvrtých ročníků, celkově přes 50 studentů. Přítomna byla i vedoucí strojírenských oborů na škole Ing. Horáková se svojí kolegyní Ing. Havlíkovou. Přednáška se ale mohla uskutečnit především díky aktivitě zástupkyně školy PhDr. Vyhlídalové, za což ji patří náš dík. I tato přednáška byla podporována Zelenou energií Skupiny ČEZ.
 

           

 

Events
Partners