Sorry, this article is available only in Czech version.

Poslední letošní přednáškou, kterou Česká společnost pro větrnou energii uspořádala, byla přednáška konaná 12. prosince pro žáky 9.tříd ZŠ Tyršova ve Vyškově. Pedagogové této školy si přáli, aby prezentace pojednala o všech druzích zdrojů elektrické energie, tedy konvenčních i obnovitelných. Po obecnějším úvodu měla následovat speciální přednáška o větrných elektrárnách. To vše bylo uzpůsobeno pro žáky základní školy. Jednalo se tedy velice specifické požadavky, nicméně soudě podle množství následných dotazů od samotných studentů, je jednotlivé části přednášky zaujaly. Dotazů od posluchačů totiž bylo mnoho a až překvapivě odborných, vzhledem k věku zúčastněných žáků.
 

           

 

           

 

Events
Partners