Sorry, this article is available only in Czech version.

Ve čtvrtek 20. října 2011 proběhla přednáška o větrných elektrárnách na ISŠ v Nové Pace. Prezentace byla pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, přičemž pro studenty maturitních ročníků měla přednáška přidanou hodnotu, protože se tato problematika objevuje i u maturitních zkoušek.
Celá akce se uskutečnila díky aktivitě Ing. Malého, se kterým jsem se setkal v projektu Zelené mosty, kde on viděl tuto přednášku a stál o to, aby si ji mohli poslechnout i jeho studenti.
Jeho zájem přetrval a příležitost k realizaci se naskytla. Studenti této školy ještě v říjnu absolvovali rovněž exkurzi k větrným elektrárnám v Jindřichovicích pod Smrkem.
 

Ing. Jiří Špičák, lektor ČSVE

 

     

 

Events
Partners