Sorry, this article is available only in Czech version.

Přítomnost větrné elektrárny v krajině nemusí vždy znamenat katastrofu pro krajinný ráz. Důkazem je přiložená prezentace Dr. Tomáše Hájka a Ing. Kristiny Langarové, která informuje o pohledu Evropské úmluvy o krajině na toto téma a o větrné elektrárně jako pozitivním estetickém zážitku.

Wind energy in the Czech republic
Partners