Seminář o větrných elektrárnách pro mladé ekonomy v Brně

Sorry, this article is available only in Czech version.

V pondělí 31.května proběhl seminář o větrných elektrárnách pro studenty Střední soukromé školy živnostenské v Brně na ulici Cejl. Seminář byl v délce 2 vyučovacích hodin a absolvovalo jej téměř 20 studentů. Na studentech bylo vidět, že mají velice blízko k ekonomickým věcem a velice se zajímali o ekonomiku provozu větrných elektráren a o reálné zkušenosti s povolovacím procesem pro jejich výstavbu. Při debatě bylo pokládáno mnoho otázek a stále se protahovala, až ji z časových důvodů musel ukončit Mgr. Loveček, který stál u zrodu této akce a díky jehož aktivitě také mohl daný seminář proběhnout.

 

Ing. Jiří Špičák
ČSVE
 

 

           

 

           

 

Events
Partners