Seminář o VtE pro budoucí elektrotechniky – SPŠE Brno Kounicova

Sorry, this article is available only in Czech version.

V úterý 8.června 2010 uskutečnila Česká společnost pro větrnou energii odborně zaměřenou přednášku o větrných elektrárnách na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně na Kounicově ulici. Přednáška se mohla uskutečnit díky aktivitě pana Ing. Klementa. Přednášky se zúčastnilo 18 studentů 3.ročníku. Na seminář byly vyhrazeny 2 vyučovací hodiny, během nichž jsem stihl odprezentovat přednášku o VtE i odpovědět na značné množství otázek, popřípadě studenty odkázat na webové stránky ČSVE.


Ing. Jiří Špičák
Lektor ČSVE
 

 

                                                          

Events
Partners