Sorry, this article is available only in Czech version.

Ing. Jiří Špičák, lektor ČSVE

 

V pátek 7.ledna se uskutečnil regionální vzdělávací seminář pro účastníky programu Enersol v kraji Vysočina.

Enersol je odborná soutěž studentů středních škol. Studenti mají za úkol vytvořit práci na téma energeticky efektivní systémy, úspory energií či obnovitelné zdroje energie. Po celé ČR se pak pořádají jednotlivá krajská kola. Studenti kteří se umístí na předních místech pak tvoří tým, který daný kraj zastupuje na celorepublikovém finále. Nejlepší z tohoto finále pak postupují do mezinárodního kola.

Vzdělávací seminář se v Jihlavě uskutečnil asi 7 týdnů před krajským kolem Enersolu, v kongresovém sále v sídle krajského úřadu Vysočina v Jihlavě. V průběhu semináře proběhly 4 odborné přenášky, které měly za úkol uvést studenty do problematiky různých technických oborů.

Úvodní slovo měl Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina, který krátce zhodnotil svůj postoj k obnovitelným zdrojům energie.

První přednášku měl Ing. Heger z VOŠ a SOŠ ze Žďáru nad Sázavou o Energetických plodinách a biomase. Následovala velice odborná, ale přitom s lehkostí podaná přednáška o Kosmické energii. Tu přednesl Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. Po krátké přestávce jsem měl potom přednášku pro studenty já, na téma Větrné elektrárny. Přednášku jsem rozšířil o stať, věnující se kraji Vysočina a jeho možnostem výstavby větrných elektráren na svém území. Závěrečnou přednášku měl RNDr. Šťastný, který prezentoval novinku, LED žárovky a LED svítidla. Jedná se o nový perspektivní zdroj osvětlení jak do ulic, tak do domácností.

Semináře se zúčastnilo přes 80 studentů a pedagogických pracovníků z různých středních škol kraje Vysočina. Za pozvání na tento seminář musím poděkovat Ing. Procházkovi a Mgr. Vácovi, který je ředitelem Střední školy technické v Jihlavě.
 

           

 

         

Events
Partners