Sorry, this article is available only in Czech version.

Studie „Skutečné náklady na výrobu elektrické energie“ – (v originále:"Was Strom wirklich kostet" ), porovnává státní podpory a společenské náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů  a konvenčních zdrojů, tedy uhlí a jádra. Studie jasně ukazuje a věrohodnými

statistikami dokládá, že pokud by se skryté náklady na konvenční energie promítly do faktur za elektřinu, příplatek za OZE by vysoce převýšily.
 
Jedná se studii zpracovanou na německé prostředí, takováto studie pro ČR není k dispozici, ale z důvodu velmi podobných podmínek lze předpokládat, že hodnoty pro ČR by byly obdobné.    
 
Zadavatelem studie je  Greenpeace Energy eG a Bundesverband WindEnergie e.V.m, která je zároveň vydavatelem originálu studie v německém jazyce. Společnost Heinrich Böll Stiftung pak financovala překlad studie na jejich korekturách se podílela ČSVE.
 
Studie je v plném znění v  české verzi ke stažení zde: http://csve.cz/pdf/cz/Studie-Skutecne-naklady.pdf
Na vyžádání jsem schopni zajistit i tištěnou formu této studie. V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: sekretariat@csve.cz

 

Wind energy in the Czech republic
Partners