Stane se zelená energetika dobrou příležitostí pro investory?

Sorry, this article is available only in Czech version.

2.3.2009 Parlament, vláda, samospráva str. 36 Energetika - příloha

V lednu 2008 přišla Evropská komise s návrhem energeticko-klimatického balíčku. Jeho obsah se týká jak emisních povolenek, tak i podpory obnovitelných zdrojů energie. Podle balíčku by se měla vyvíjet i budoucnost české energetiky. Obnovitelné zdroje se zároveň stávají vítanou příležitostí pro investice.

Media
Partners