Strojovna větrné elektrárny s převodovkou a asynchronním generátorem (výrobce VESTAS)

Největší světový výrobce větrných elektráren, dánská firma VESTAS, používá ve své konstrukci uspořádání rotor - převodovka – asynchronní generátor. Jedná se o spolehlivé konstrukční spojení, kdy asynchronní generátor je schopen činnosti v rozmezí otáček a tedy regulace celého systému je snažší.
 
Charakteristické znaky: 
  • Spolupráce frekvenčního měniče s asynchronním generátorem s kroužkovou kotvou.
  • Systém v kaskádním zapojení. Pokud systém pracuje v kaskádě, je stator generátoru přímo připojen do elektrizační soustavy (přes NN/VN transformátor) a rotor generátoru je napájen z frekvenčního měniče.
  • Chod zařízení je zabezpečován multiprocesorově. Průběh napětí a proudu na rotoru generátoru je řízen tak, aby docházelo k maximu využití větrné energie a minimu negativních vlivů na distribuční soustavu.
  • Rotorové vinutí je napájeno přes kroužky z frekvenčního měniče.
  • Pro omezení proudových rázů je využito přepínání zapojení generátoru Y-D.
 
 
 
Schéma strojovny větrné elektrárny VESTAS V52 o výkonu 850 kW
 
 
1 – ultrazvukový anemometr
2 – servisní výtah
3 - VMP regulátor s konvetorem
4 – asynchronní generátor OptiSpeed
5 – hydraulický válec natáčení rotorových listů
6 – ventilátory chlazení
7 – převodovka
8 – hlavní hřídel
9 – systém natáčení rotorových listů
10 – rotorová hlava
11 – ložisko rotorového listu
12 – rotorový listopad
13 – systém aretace rotoru (pro servisní účely)
14 – hydraulický agregát
15 – držák převodovky zachycující kroutící moment
16 – nosným rám strojovny
17 – mechanická kotoučová brzda
18 – pohon natáčení strojovny větrné elektrárny
19 - kompozitová gondola větrné elektrárny
 

 

 

Education
Partners