Sorry, this article is available only in Czech version.

Ing. Jiří Špičák, lektor ČSVE

 

Česká společnost pro větrnou energii byla oslovena, zdali by mohla v pondělí 12. listopadu uspořádat přednášku na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava pro studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.


Jelikož tato fakulta je velice aktivní v oblasti větrných elektráren (na mnoha instalacích si již provedla dlouhodobá měření), rádi jsme vyhověli. Podařilo se mi dokonce zajistit hosta na této přednášce, jímž byl Ing. Šikula, který odpovídá za provoz VtE u jednoho z největších provozovatelů VtE v ČR.


Já zkrátil svoji standardní přednášku, aby mohl vystoupit Ing. Šikula. Ten si připravil prezentaci velice odbornou a pro studenty aktuální. Hovořil o kvalitě výstupních parametrů elektrické energie, kterou VtE dodává do rozvodné sítě. Studenti a doktoranti jeho vystoupení velice kvitovali a po přednášce měli mimořádný zájem o další konzultace s tímto odborníkem.

 

           

 

     
 

Events
Partners