Systém uchycení listů k rotorové hlavě větrné elektrárny

 
54 ks pevnostních šroubů sloužících k uchycení listu k rotorové hlavě.

 

 
Pevnostní šrouby jsou zalaminovány přímo do stěny rotorového listu.
 
 
 

Education
Partners