Sorry, this article is available only in Czech version.

V příloze naleznete informační brožurku o větrné energetice, kterou vydalo Hnutí DUHA ve spolupráci s německými ochranáři. V brožurce jsou zmíněna tato témata:

 

 

VĚTRNÁ ENERGIE A KRAJINA: Plánování pro budoucnost

VĚTRNÁ ENERGIE A NÁKLADY: Celkové zúčtování

VĚTRNÁ ENERGIE V EKOLOGICKÉ BILANCI: Všechno v zelené oblasti
VĚTRNÁ ENERGIE A OCHRANA PTÁKŮ: Věda hlásí konec poplachu

VĚTRNÁ ENERGIE A OCHRANA PROTI HLUKU: Mnoho rámusu pro (skoro) nic

VĚTRNÁ ENERGIE A VEDLEJŠÍ ÚČINKY: Boj s duchy

 

Media
Partners