Větrná energie v ČR

Sorry, this article is available only in Czech version.

V přiložené prezentaci předsedy ČSVE Mgr. Michala Janečka je shrnutí dosavadního vývoje oboru větrné energetiky v ČR, kterou přednesl na odborném semináři na KÚ Plzeňského kraje dne 3.3.2009.

Events
Partners