Sorry, this article is available only in Czech version.

Vydavatel studie:

Bavorský zemský úřad pro životní prostředí Bavorský zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin (2016)

 

Závěr studie:
Vzhledem k tomu, že hladiny akustického zvuku v okolí (imise) generované větrnými elektrárnami jsou výrazně nižší než limity slyšitelnosti a vnímání, nemohou větrné elektrárny dle současných vědeckých poznatků vyvolat škodlivé účinky na člověka. Negativní zdravotní účinky infrazvuku lze očekávat až při velmi vysokých úrovních, které obecně pak jsou i vnímatelné. Prokázané účinky infrazvuku pod těmito prahovými hodnotami nejsou k dispozici.

Celá studie ke stažení zde.

Wind energy in the Czech republic
Partners