Sorry, this article is available only in Czech version.

29.9.2009 Technický týdeník str. 21 Energie a teplo /mj/


České větrné elektrárny vyrobily v letošním I. pololetí roku téměř 143 milionů kWh elektřiny a meziročně tak navýšily produkci o 22,5 %. Elektřina vyrobená z větru pokryla spotřebu více než 220 000 lidí. Vyplývá to ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem.
V loňském roce vyrobily české větrné elektrárny podle statistik ERÚ 244,7 GWh elektřiny, čímž saturovaly spotřebu více než 172 tisíc lidí.
V současnosti je na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 150 MW. Podle České společnosti pro větrnou energii do roku 2013 stoupne instalovaný výkon ve větrných elektrárnách na 1000 MW. Eolické zdroje vyrobí přibližně 2,5 TWh elektrické energie, což je prakticky ekvivalent dnešní výroby ve vodních elektrárnách a zároveň plné pokrytí spotřeby Jihomoravského kraje a Vysočiny.

 

Poznámka ČSVE: Aktuální instalovaný výkon v ČR se blíží hodnotě 180MW.

Media
Partners