Vzdělávací seminář pro učitele - Pardubický kraj

Sorry, this article is available only in Czech version.

V pátek 20.listopadu uspořádala Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Jezerka seminář pro pedagogy z Pardubického kraje. Seminář proběhl v krajském městě Pardubicích a měl název Alternativní zdroje energie a jejich potenciál v moderním energetickém mixu ČR - Větrné elektrárny v praxi. Také tento seminář byl uspořádán za podpory fondu Zelená energie Skupiny ČEZ. Lektorem tohoto semináře byl Ing. Jiří Špičák a dále následuje několik jeho postřehů:

 

Z původně přihlášených 17 pedagogů se 2 omluvili. I tak jsem ale na začátku semináře napočítal 19 přítomných. Příjemné. Co mne dále překvapilo, že omluvení projevili zájem o informační CD k větrným elektrárnám (samozřejmě jsem vyhověl a zaslal). Zájem v Pardubickém kraji o tento seminář předčil má očekávání a také zatím všechny uskutečněné semináře po celé republice.

 

Seminář probíhal podle osvědčeného schématu a zahájil jsem jej tedy přednáškou o konvečních a obnovitelných zdrojích energie. V této přednášce jsme se krátce zdrželi diskusí o výkupních cenách a koncových cenách elektrické energie, ať již pro malo- či velkoodběratele. Poté následovala přestávka s občerstvením.

 

Někteří pedagogové byli již nedočkaví a tak jsem musel o přestávce odpovídat na velmi konkrétní otázky ohledně konstrukce a regulace větrných elektráren. Byl jsem pak ale mile překvapen, když jsem byl napomenut zbývajícími učiteli, ať nehovořím pro několik lidí u tabule, ale pro všechny, že je to také zajímá. Tedy z přestávky se stala odborná debata. Sice občas probíhala s plnými ústy, ale to nikomu nevadilo.

 

Druhou přednášku věnovanou větrným elektrárnám jsem zahájil trošku netradičně. Využil jsem totiž možnosti připojení na internet a prezentoval účastníkům web České společnosti pro větrnou energii. Předvedl jsem, že je možné dohledat na interaktivní mapě ČR všechny postavěné VtE. A že je také možné v části „vše o větrné elektrárně“ získat informace a podklady o technice VtE či jaký mají vliv na okolní prostředí.

 

Účastníci v pardubickém kraji byli opravdu velmi zvídaví. Standardně přednáška o větrných elektrárnách trvá něco přes hodinu. Díky četným dotazům v průběhu přednesu tentokrát trvala hodinu a ¾ a to jsem již na konci musel omezit rozvinutou debatu. Na jednu stranu to bylo škoda, protože otázky to byly podnětné a nestihl jsem probrat všechny argumenty, ale na druhou nás čekala ještě práce s modelem větrné elektrárny a početními příklady.

 

Pedagogy jsem rozdělil do 3 skupin a každá měla za úkol vyrobit rotor pro model větrné elektrárny, kterou jsem jim na místě sestrojil z komponentů většinou běžně dostupných, či které se přímo již ve škole používají. Opět jsem byl překvapen jednou konstrukcí, která výkonově naprosto překonala ostatní. Přítomní učitelé projevili zájem o možnost zakoupit takový model jako učební pomůcku pro školy.

 

Events
Partners