Vzdělávací seminář pro učitele - Středočeský kraj

Sorry, this article is available only in Czech version.

V úterý 27. října t.r. uspořádala Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci se Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje další z řady seminářů pro pedagogy základních a středních škol s názvem Alternativní zdroje energie a jejich potenciál v moderním energetickém mixu ČR - Větrné elektrárny v praxi. Také tento seminář byl uspořádán za podpory fondu Zelená energie Skupiny ČEZ.


Cílovou skupinou semináře tentokrát byli pedagogové ze středočeského kraje. Přirozeným středem dané oblasti je samozřejmě Praha a tak se seminář uskutečnil v Praze na Smíchově. Celkem se přihlásilo 17 pedagogů, a to nejen ze středních Čech, ale i z Prahy. Zahájení akce bylo tentokrát stanoveno až v odpoledních hodinách z důvodu snadnějšího uvolňování pedagogů z výuky samotnými školami.

 

Přednášky se uskutečnily v prostorách blízko centra města v plně vybavené učebně. První přednáška o zdrojích energie byla poklidná až do chvíle, než se začaly prezentovat grafy s cenami elektrické energie. V tomto bodě se rozvinula diskuse nad souvislostí obnovitelných zdrojů energie a cen elektřiny. Účastníci přitom akcentovali článek, který den předtím proběhl sdělovacími prostředky.

 

Druhá přednáška o větrných elektrárnách pak vyvolala několik otázek v průběhu prezentace a samozřejmě i po ní. Následovala pak poslední část, a to práce s modelem větrné elektrárny a početními příklady. Při soutěži jednotlivých týmů o nejvýkonnější rotor větrné elektrárny pak zvítězil jeden z týmů rozdílem třídy. To díky neobvyklé konstrukci, kterou se nebáli použít.

 

Na závěr ještě každý z účastníků obdržel brožuru o větrné energii a CD s podklady využitelnými pro studenty a početními příklady o OZE.
Z tohoto semináře bohužel nevznikly žádné fotografie z důvodu technické závady na přístroji.

Events
Partners