Sorry, this article is available only in Czech version.

Se zájmem jsem si v sobotních Lidových novinách přečetl poměrně odvážné úvahy pana Jakuba Horáka vystupujícího tentokrát v roli glosátora širokého spektra problémů – od matných žárovek až po biopaliva.
Nerad bych se pouštěl do diskuse příslušející spíše expertům. Na co však reagovat musím, jsou hodně pokřivené závěry o větrných elektrárnách, kterých se pan Horák ve svém zamyšlení dopustil. Nevím nakolik je s problematikou výstavby a provozu větrných elektráren obeznámen. Pravděpodobně ale s úmyslem „přibalit“ do textu nějakou další kontroverzní smyšlenku jen bez hlubšího ověření faktů cituje z některých tendenčních informací, které se bohužel objevují v médiích.
Bez dlouhého prodlužování shrnu to nejpodstatnější.
1. Větrné elektrárny podle pana Horáka produkují „desetkrát dražší energii“. Možná tady došlo k záměně s fotovoltaickými elektrárnami, každopádně garantovaná výkupní cena energie vyrobené z větru činí pro letošní rok 2,34 Kč/kWh. Hovořit o desetinásobku v situaci, kdy se tržní cena silové elektřiny blíží hranici 2 Kč/kWh, mi přijde jako těžká neznalost nebo hodně nepovedená nadsázka. Kromě toho musím čtenáře ujistit, že při dlouhodobém trendu nárustu ceny elektřiny může dojít ke srovnání obou cenových hladin opravdu velmi brzy.
2. Podle p. Horáka musí být kvůli provozu větrných elektráren „v záloze připravené elektrárny klasické“. Pravda je taková, že v české energetické soustavě je povinně držena záloha o velikosti jednoho bloku temelínské elektrárny, tj. 1000 MW instalovaného výkonu. O takové kapacitě se větrným elektrárnám v ČR o současném instalovaném výkonu 150 MW bohužel zatím ani nesnívá a do tohoto limitu se proto bez potíží vejde. Záloha je tedy v soustavě držena, ale rozhodně ne kvůli existenci zhruba stovky větrných elektráren po celé ČR.

Před dalšími podobnými „znaleckými“ úvahami na oblíbené téma větrné elektrárny doporučím panu Horákovi nastudovat některá základní fakta. Začít může např. na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz), který stanovuje garantované výkupní ceny u obnovitelných zdrojů energie. Pokračovat může na internetové prezentaci provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS (www.ceps.cz) a jako dobrý zdroj informací z celého světa doporučím i tento nový web našeho profesního sdružení zastřešujícího provozovatele větrných elektráren (www.csve.cz).

 

Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii
 

Media
Partners