České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii

30.3.2009 blisty.cz str. 0, Jindřich Kalous

Tak se nám na BL rozvinula až úsměvně absurdní polemika o (ne)obnovitelných energiích a energetické (ne)závislosti. Doufejme, že někdo kvalifikovaným rozborem jednotlivých textů dokáže, že jde o učebnicový příklad, jak vypadá zaujatá a jednostranně argumentovaná diskuse. Není to poprvé a bohužel asi ani naposledy, kdy si někdo z celé složité problematiky získávání primárních energií a možností využití jejich obnovitelných zdrojů vybírá jednotlivosti a s jejich pomocí potom horlivě buší do oponentů, aniž by něco věcně a fundovaně dokázal.

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Média
Partneři