České republice nezbývá než přejít na obnovitelnou energii

Sorry, this article is available only in Czech version.

30.3.2009 blisty.cz str. 0, Jindřich Kalous

Tak se nám na BL rozvinula až úsměvně absurdní polemika o (ne)obnovitelných energiích a energetické (ne)závislosti. Doufejme, že někdo kvalifikovaným rozborem jednotlivých textů dokáže, že jde o učebnicový příklad, jak vypadá zaujatá a jednostranně argumentovaná diskuse. Není to poprvé a bohužel asi ani naposledy, kdy si někdo z celé složité problematiky získávání primárních energií a možností využití jejich obnovitelných zdrojů vybírá jednotlivosti a s jejich pomocí potom horlivě buší do oponentů, aniž by něco věcně a fundovaně dokázal.

Media
Partners